خلاقیت چیست؟

خلاقیت چیست؟

خلاقیت چیست ؟ مطالعه خلاقیت می تواند یک روند دشوار باشد. خلاقیت نه تنها یک موضوع پیچیده به خودی خود است، بلکه اجماع مشخصی نیز

مطالعه نوشتار
ارزشهای زندگی

ارزشهای زندگی

ارزشــهای زنــدگـی هوا همیشه تغییر خواهد کرد. فناوری همیشه تغییر خواهد کرد. روندها همیشه تغییر خواهند کرد. ما همیشه تغییر خواهیم کرد. در جهانی که

مطالعه نوشتار
Karma

قانون کارما

قـانـون کـارمـا تعریف کارما مطابق تعریف اساسی سانسکریت از کارما، به معنای “عمل” است. قوانین کارما همه مربوط به ارزش مثبت یا منفی سخنان، افکار

مطالعه نوشتار
The-power-of-positive-thinking.jpg

قدرت تفکر مثبت

قدرت تفکر مثبت   مثبت اندیشی یک نگرش ذهنی و عاطفی است که بر افکار خوش بینانه و مثبت تمرکز دارد و انتظار نتایج مثبتی

مطالعه نوشتار