۱۰ عادت که باعث می شود احساس مثبت و اعتماد به نفس داشته باشید

۱۰ عادت که باعث می شود احساس مثبت و اعتماد به نفس داشته باشید تفکر مثبت برای اعتماد به نفس و سلامت کلی ضروری است. تفکر مثبت از نظر علمی با زندگی طولانی تر، کاهش افسردگی، افزایش ایمنی و کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط است. ما شرطی شده ایم که منفی فکر کنیم، […]

تفاوت بین عرت نفس و اعتماد بنفس

The-difference-between-self-esteem-and-self-confidence.jpg

تفاوت بین عزت نفس و اعتماد بنفس هنگام اشاره به احساسی که نسبت به خود دارید، اصطلاحات عزت نفس و اعتماد به نفس اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند. اگرچه بسیار شبیه به هم هستند، اما دو مفهوم متفاوت هستند. مهم است که وقتی می خواهید احساس کلی به خود را بهبود ببخشید، نقش […]

تفاوت بین آموزش و یادگیری

تفاوت بین آموزش و یادگیری یکی از تفاوتهای اساسی آموزش و یادگیری این است که افراد معمولاً برای یادگیری چیزی تعیین می کنند در حالی که آموزش چیزی است که برای شخص انجام می شود. یادگیری همان کاری است که فرد انجام می دهد،آموزش چیزی است که آنها دریافت می کنند. در حالی که وقتی […]