خود اندیشی و ۱۰ سوال مهم که باید از خودمان بپرسیم

خود اندیشی

خود اندیشی اینکه خودتان را گم شده و بی هدف بیابید، تعجب اینکه چگونه در جایی که هستید قرار گرفتید، فکر ترسناکی است. اگر مراقب نباشید، از اینکه کجا می خواهید آگاه نباشید، می توانید در جایی دور از جایی که می خواهید باشید، قرار بگیرید. اینها ۱۰ سوال مفیدی است که هر کدام باید […]

زندگی مینیمالیستی: ۷ روش برای نمونه زندگی با کمتر

زندگی مینیمالیستی

زندگی مینیمالیستی “ثروتمند شدن به دو طریق وجود دارد: یکی بدست آوردن مقدار زیاد و دیگری طلب اندک.” از لحظه تولد به ما گفته می شود که بیشتر را دنبال کنید. تبلیغات هر تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله، بیلبورد و وب سایت روزانه برای ما فریاد می زند که موارد بهتر بهتر است. در نتیجه، ما […]